ufabet

ธุรกิจติดตลาด คุณภาพต้องมาก่อน

หากถามผู้ประกอบการทั้งหลายว่าอะไรยากที่สุดในการทำธุรกิจ เชื่อว่าส่วนใหญ่คงตอบตรงกันว่า เรื่องการตลาด แต่ถ้าทำการตลาดเป็น สินค้าโดนใจผู้บริโภค ธุรกิจนั้นก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้จะมีคู่แข่ง

อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ติดตลาดก็มีหลายปัจจัยด้วยกัน ประการแรกเลย คือ ต้องเป็นสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งจะทำให้มีการบอกต่อหรือมีการประชาสัมพันธ์ไปในตัว อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ สินค้านั้นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความต่างที่ไม่เหมือนใคร อันจะเป็นจุดเด่นจุดแข็ง ทำให้ลูกค้าเกิดการจดจำแบรนด์และตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

ความต่างนี้เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ตัวสินค้า และแพกเกจจิ้ง ขณะที่โลกในยุคปัจจุบันกระแสทั้งหลายต่างมุ่งไปในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นหากสินค้าหรือบริการนั้นมีส่วนลดปัญหาโลกร้อนก็ถือเป็นจุดขายที่โดดเด่น ควรนำมาประชาสัมพันธ์ด้วย ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในกรณีที่คู่แข่งทางการตลาดไม่มีปัจจัยเหล่านี้

ufabet

สำหรับสินค้าใหม่นอกจากจะมีปัจจัยที่กล่าวไปแล้ว ช่วงแรกอาจจะต้องทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม หรือมีการชิงโชค

เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้หรือบริโภคสินค้านั้นก่อน ซึ่งสามารถทำขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ทำไว้แจกฟรีโดยเฉพาะ พร้อมกันนั้นอาจจะออกบูธในงานแสดงสินค้าของหน่วยราชการของรัฐและภาคเอกชน ที่มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย หรือเสียเป็นบางส่วนเท่านั้น และถ้าเป็นไปได้อาจจะขออนุญาตเข้าไปตั้งบูธประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในสถานที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้การจะทำให้สินค้าหรือบริการติดตลาดนั้น ถ้าบริษัทหรือห้างร้าน ๆ มีงบประมาณพอก็อาจจะมีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี วิทยุ รวมทั้งในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกวิธีการหนึ่ง คือ เชื้อเชิญนักข่าวมาทำข่าว ซึ่งในส่วนของสื่อมวลชนก็ยังมีช่องทางที่ไม่ต้องเสียสตางค์อยู่บ้าง

กรณีเป็นสินค้าที่กลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน อาจจะต้องเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์คให้มากขึ้นในทุกช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม

ว่าไปแล้วในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ทำได้ในหลายรูปแบบ อีกวิธีการหนึ่ง คือ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นเป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วย ส่วนการจะเลือกทำกิจกรรมประเภทใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสินค้าและวัตถุประสงค์ด้วย อย่างเช่น บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์การศึกษา อาจจะเลือกทำกิจกรรมร่วมกับทางสถานศึกษาต่าง ๆ อาทิ นำอุปกรณ์การศึกษาไปบริจาคให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในป่าหรือบนดอย


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ topotushka.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated